Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Dispositius d’inserció laboral

Els Dispositius d’inserció laboral són programes específics per afavorir la inserció sociolaboral de les persones en situació d'atur que tenen especials dificultats en trobar feina.  Es combinen accions d’orientació laboral individual i en grup, amb formació en recursos i tècniques de recerca activa de feina: cv, entrevista de selecció, autoocupació, canals de recerca activa de feina, recursos 2.0, etc.  També formació bàsica en TIC.

Es poden complementar aquestes accions amb altres de qualificació professional específica i pràctiques reals en empreses.

El programa s’adreça a les persones més grans de 16 anys, inscrites a l’OTG i en recerca activa de feina. Preferiblement residents als  barris del Carme, i de Sol i Vista i la Immaculada.

Les sessions es duren a terme als espais municipals d’aquests barris: el Centre Cívic del Carme i el Centre Cívic Ponent .

Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.