Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Suport a la creació d'empreses

Punt d'informació i assessorament, sense cost econòmic per a les persones interesades, que s’ofereix amb la finalitat d’impulsar la emprenedoria i la posta en marxa de projectes professionals de tot tipus a la ciutat. Hi trobaràs:

 • Orientació sobre les formes jurídiques
 • Acompanyament en el disseny del pla d’empresa
 • Estudi de viabilitat econòmica i financera
 • Informació sobre la documentació i suport als tràmits administratius
 • Informació d'ajuts, subvencions i fonts de finançament d’entitats públiques i privades
 • I accés lliure a sessions formatives d’actualització empresarial que s’organitzaran periòdicament

Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci i vols engegar un projecte professional, demana'ns cita prèvia omplint el formulari: https://ja.cat/hSKQI. Una tècnica contactarà  per concretar una trobada.

El servei de suport a la creació d'empreses ofereix complementàriament altres opcions emprenedores: la xarxa Reempresa, de relleu empresarial, i l'acompanyament a projectes d’economia social i solidària a través de l’Ateneu cooperatiu CoopCamp. Ho fa en base als respectius convenis que té amb ambdues entitats, amb les quals també s’organitzen conjuntament actuacions del tipus jornades, seminaris i cafès tertúlia.

REEMPRESA

La xarxa Reempresa, estesa arreu de Catalunya, és un nou model d’emprenedoria que té per objectiu oferir un relleu a negocis i establiments en funcionament, per evitar-ne el tancament (p.e. per jubilació, per salut, per trasllat de domicili, etc). Fa una intermediació neutre i donar suport entre persones que volen cedir la seva empresa, encara operativa, i d’altres reemprenedores que li volen donar continuïtat, fent créixer l’activitat, però saltant-se la fase de creació. Hi tens:

 • Assessorament individual en l’elaboració del pla de cessió
 • Posar en contacte el mercat de compravenda pel relleu
 • Orientació, a cedents i persones reemprenedores, en el procés de transició
 • Suport a emprendre sense començar de zero
 • Difondre aquest programa a prescriptors públics i privats

Si ets una persona reemprendora i vols donar continuitat a un projecte en funcionament demana'ns cita prèvia omplint el formulari: https://ja.cat/Q9Mna. Si ets una empresa cedent que voldries trobar un relleu pel teu establiment o negoci, omple el formulari següent: https://ja.cat/WvmuE. Una tècnica contactarà per concertar una entrevista.

COOOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Si el que vols és crear una cooperativa, o bé transformar la pròpia empresa en una d’economia social, Mas Carandell t'ofereix un punt d’assessorament, informació i acompanyament expert, doncs col·labora amb l’Ateneu Cooperatiu del Camp - CoopCamp. 

Demana cita prèvia al següent enllaç i CoopCamp contactarà per donar-te dia i hora:https://coopcamp.cat/contacta-2/

Galeria: 
Despatx del serveiDespatx del serveiDespatx del serveiDespatx del servei