Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Programes de formació i inserció pfi - Pla de transició al treball PTT Reus

Programes que tenen per objectiu proporcionar formació en un àmbit professional, a joves en situació d'atur, d'entre 16 i 21 anys, que no disposen del graduat en ESO. La seva durada és d’un curs acadèmic.

Són organitzats pel Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Reus a través de l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, i adscrits a l’Institut Gaudí de Reus.

L’equip docent acompanya i orienta els nois i les noies de manera individual, perquè aprenguin a treballar en equip, així com a tenir major autonomia i responsabilitat, atenent el seu propi creixement personal.

S’aprèn en:

 • Grups reduïts
 • Projectes amb l’entorn
 • Formació a les empreses

S’estudia:

 • Una formació bàsica
 • Una formació específica de la professió

Especialitats que actualment ofereix Mas Carandell:

 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
 • Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2022/2023

Presentar la sol·licitud de preinscripció presencialment del 2 al 13 de maig, amb cita prèvia al correu [email protected]juntament amb la documentació següent:

 1. Formulari de sol·licitud d’inscripció
 2. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne/a
 3. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o bé, es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència
 4. Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent
 5. I si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar: Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació juntament amb l’original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal), o bé, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport