Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Comerç i màrqueting

  • Entendre la comunicació digital entre empresa i persona consumidora. Aprendre com funciona una campanya d’inboud màrqueting (metodologia per aconseguir que el client potencial ens trobi, compri i recomani). Oferir informació sobre posicionament, continguts, prescripció, publicitat a les xarxes, bloggers o persones influents. Explicar casos pràctics i models d’èxit de diversos sectors per fer créixer la marca i la seva comunitat online i offline.
  • Oferir conceptes fonamentals i actualitzats sobre gestió de compres a nivell nacional i internacional
  • Aprendre a optimitzar la gestió global del magatzem per aconseguir una màxima eficiència en la preparació de comandes i rotació d'estocs, oferint un excel·lent nivell de servei als clients amb el mínim cost operatiu.
  • Preparar en l'ús i integració efectius d’Instagram dins l'estratègia de màrqueting en línia de l'empresa. Optimitzar l’abast i visibilitat de les accions realitzades per millorar els resultats empresarials a mig termini, utilitzant Instagram per a la captació i fidelització de la clientela.
  • Millorar el posicionament de les empreses a les xarxes socials amb la finalitat de generar clientela i millorar les vendes.
  • Oferir les eines necessàries per a poder realitzar una prospecció i detecció de necessitats de les empreses en matèria de formació i ocupació, de manera eficaç.
  • Conèixer els recursos del storytelling per construir missatges eficaços i persuasius. Entendre el el poder de les històries, com una eina poderosa per construir una bona marca d'empresa que generi impacte en la comunicació amb la clientela. 
  • Conèixer tècniques de venda i neuromàrqueting per aplicar-les a l'empresa.

Informàtica i comunicacions

  • Adquirir les habilitats necessàries per dur a terme una comunicació respectuosa i no violenta en tots els àmbits.
  • Aprendre a redactar textos creatius per webs, banners, blogs, xarxes socials, anuncis, etc. de manera atractiva per captar i mantenir l'interès del públic.

Pàgines