Ajuntament de Reus (header)

Con la tecnología de Traductor
English French German Japanese Russian
  Català      Mapa web

Advertisement

Cursos

Ex: orientació, ocupació, inserció laboral , etc...
Ex: 25/06/2022
Ex: 25/06/2022

Gestió de persones

  • Treballar les funcionalitats i eines de Linkedin per a la captació de talent
  • Donar a conèixer, de manera pràctica, les diferents dinàmiques de grup per utilitzar-les en funció dels objectius.
  • Descobrir i practicar les claus per aconseguir la cohesió d'equips de treball i crear sinergies positives amb el propòsit d'alinear la seva acció amb els objectius de l'empresa.
  • Coneixer i desenvolupar habilitats que permetin gerstionar situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible
  • Oferir pautes de conducta per una direcció i lideratge efectius, identificant el perfil individual de lideratge, incorporant la comunicació empàtica i assertiva al lloc de treball.
  • Aprendre les bases cerebrals en les diferents funcions implicades en els equips (atenció i percepció, memòria, aprenentatge, creativitat, presa de decisions, gestió de conflictes…) Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en la gestió i potenciació dels equips. Aplicar els coneixements sobre el funcionament del cervell en el propi autolideratge

Prevenció de riscos

  • Presentar i donar a conèixer Mindfulness com un recurs per millorar la salut i el benestar de les persones. Oferir eines útils per potenciar les capacitats d'adaptació professional. Dotar de recursos per fer front a l'estrés i de tècniques per millorar l'atenció i l'assertivitat. Integrar en la rutina diària la pràctica de l’atenció plena, par afavorir la motivació i la responsabilitat en l’entorn laboral i a la vida personal.
  • Conèixer els conceptes bàsics sobre l'assetjament en l'entorn laboral, les diferents fases i graus del procés, així com els perfils de les parts implicades. Conèixer les conseqüències de l'assetjament tant per la víctima com per l'organització, així com les estratègies de prevenció i intervenció.

Desenvolupament professional

  • Conèixer com utilitzar l'energia en les situacions habituals de treball prioritzant tasques i projectes, desenvolupant habilitats de planificació, establint prioritats, aprenent a delegar de manera efectiva. Identificar els principals lladres del temps.

Pàgines